Hur går träningen till?

Man kan börja träna hunden redan när den är ung. Man måste tänka på att den unga hunden lätt kan skada sig och att den kan bli överansträngd. Det är dock alltid bra att vänja hunden vid att vara lös och vid att befinna sig kring agilityhinder. Då går den fortsatta träningen ofta betydligt enklare.

Hur börjar man träna?

Om man vill börja träna agility kan det vara klokt att börja med att låta hunden kliva över pinnar på marken, över ens egna ben när man sitter ner och så vidare. Man kan också gå slalom mellan stenar, lära hunden gå genom trånga utrymmen och liknande. Det är viktigt att man inte går allt för fort fram. Då kan hunden bli rädd och inte vilja fortsätta med träningen.

Lära hunden hoppa hinder

Ibland kan hunden tycka att det är lite läskigt att hoppa. Det är då klokt att börja träna på en låg höjd. Inte förrän hunden känner sig helt trygg kan man höja hindret och då höjer man lite i taget. Det kan räcka med någon centimeter. När det gäller långa hopp är det viktigt att hunden känner sig trygg med hoppet. Om hunden misslyckas ska det inte göra ont att slå i. Till en början kan det vara klokt att ha mjuka madrasser eller annat som hunden får hoppa över. Om hunden försöker krypa igenom hindret istället för att hoppa över det kan man se till att hindret är lite tätare i sin utformning. Det kan handla om att man gör hindret till en liten mur av pappkartonger istället.

Träna på läskiga saker

Det är också viktigt att man tränar på sådant som hunden tycker är lite läskigt. Det gäller till exempel tunnlar och annat. Det kommer troligen inte att gå så bra på tävlingen om man kommer dit och hunden sedan är rädd. Att besöka ett par tävlingar innan hunden själv ska tävla kan vara en bra idé. Då får hunden möjlighet att se hur det går till och även man själv som förare ser hur tävlingsdagen ser ut. Då kan man minska ner en hel del stress när tävlingsdagen väl kommer.

Hundens koncentration

Det är också bra att träna upp hundens koncentration. Det kan till exempel handla om att du låter en vän gå förbi med sin hund när ni tränar. Hunden ska då klara av att behålla sin uppmärksamhet på dig. Även olika ljud, bilar med mera kan ha en lite störande effekt och ju mer man tränar desto bättre kan hunden vanligen koncentrera sig på tävlingsplatsen. Det kan vara en sådan sak som gör att hunden klarar av att få ett bra tävlingsresultat även om omgivningen inte är den bästa.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>