Results for category "Agility som sport"

Vad krävs av föraren?

tim 0 Comments

Agility är en fartfylld sport, det kan man inte komma ifrån. De flesta kan dock lära sig att träna och tävla i sporten. Emellertid krävs det en del av hundens förare. Det handlar inte bara om fysik utan det är mycket annat som spelar in.

Bandet mellan hunden och föraren

När det gäller agility krävs det att det finns ett visst band mellan föraren och hunden. De behöver helt enkelt vara samspelta. En person som sitter i rullstol eller har något funktionshinder kan också träna agility bara genom att stärka bandet som finns mellan hunden och personen.

Fysiska krav

Om man ska tävla på riktigt hög nivå i agility krävs det ofta att man rent fysiskt kan guida hunden runt banan. Man måste inte vara snabb eller ha extremt bra kondition men det lönar sig att kunna tekniker som att skicka hunden bakom sin egen rygg med mera. Ofta tar det bara några minuter för en hund att ta sig igenom en agilitybana och man behöver därför inte kunna springa ett maratonlopp. Snabbhet på korta sträckor är desto viktigare. Även ett bra fotarbete kan vara bra att ha eftersom att hunden ofta springer nära sin förare.

Olika klasser inom sporten

tim 0 Comments

Inom agility tävlar man i flera olika klasser. Man delar för det första in hundarna efter storlek. Det finns fem olika storleksklasser i Sverige. Dessutom är alla tävlingar indelade i klass ett, två och tre beroende på svårighetsgrad.

Storleksklasser

Tävlingarna är indelade efter hundens storlek för att maxtiderna för banan ska vara rättvisa. Olika stora hundar springer olika snabbt. Dessutom är hopphindren olika höga beroende på hur stor den tävlande hunden är.

Den minsta klassen heter extra small och är för hundar som har en mankhöjd på mindre än 28 cm. Hundar under 35 cm tävlar i klassen small. För riktigt stora hundar, som har en mankhöjd på mer än 43 cm men mindre än 50 cm finns klassen large. Det finns också en klass som heter extra large som är för alla hundar som har en mankhöjd på mer än 43 cm.

Mäta hunden

När du ska ta reda på din hunds mankhöjd mäter du den från marken upp till mankens högsta punkt. Om du bara tränar lite på skoj och inte har som avsikt att tävla kan du mäta hunden ungefärligt för att se hur stora hindren bör vara.

Vad är agility?

tim 0 Comments

Agility är en hundsport som varit populär både i Sverige och i andra länder under flera års tid. Det handlar om att man ska ta sig igenom en hinderbana tillsammans med sin hund. Det är hunden som ska ta sig över hindren medan dess förare springer bredvid för att guida hunden rätt på banan.

Vad krävs av hunden?

Hunden måste vara lydig och känna förtroende för sin förare, annars kommer tävlingsresultatet inte att bli speciellt bra. Det krävs också att hunden kan springa, hoppa och balansera på ett tillfredsställande sätt.

Olika tävlingsnivåer

Inom agility börjar man alltid tävla i klass ett. Man kan sedan ta sig till klass tre om man blivit riktigt duktig på banan. När man tävlar i agility förekommer också öppna klasser. Det är dock inte en officiell klass. I den öppna klassen får alla som vill delta, oavsett vilken klass eller storleksnivå hunden annars deltar i. Här tävlar alla på samma bana oavsett hund.

Det är bara på de officiella tävlingarna som hunden kan få diplom och så kallade pinnar som gör att man kan ta sig högre upp i klasserna. Genom att delta i sådana på en högre nivå kan man också kvalificera sig för tävlingar till SM.

Att tävla i högre klass

När ett ekipage har tävlat framgångsrikt i flera tävlingar på en nivå kan man tävla i högre klass. När man får ett bra resultat får man en så kallad pinne. Det krävs tre pinnar för att gå från klass ett till två, och sedan tre pinnar till för att gå från klass två till tre. Man behöver samla pinnar även i den tredje och högsta klassen men där handlar det istället om så kallade SM-pinnar. Om hunden har fått ett så bra resultat att den kvalificerat sig för SM får man en pinne.

Hundar som tävlar i klass ett eller två kan också få agilitydiplom. Det får de när hunden har samlat minst fem pinnar. Alla hundar kan få den här typen av diplom och det krävs inte att hunden är av någon särskild ras.

Även i den tredje klassen kan hunden få certifikat. De delas ut när hunden gör bra ifrån sig på banan. För att hunden ska kunna bli en champion krävs det att den får tre certifikat.

Äldre hundar

När det gäller agility får hundarna tävla så länge de inte mår dåligt av det. När hunden har fyllt åtta år kan den dock flyttas ner en svårighetsgrad eller klass även om det är så att hunden egentligen tävlar i de högre klasserna. Man kan också få hunden mätt på nytt för att den ska få tävla på lite lägre hinder. Om hunden råkat ut för någon skada och blivit lite lägre kan det vara ett bra alternativ.

Vilka hundar får vara med?

tim 0 Comments

När det gäller agility kan faktiskt alla hundar vara med. Det finns inga krav på att hunden ska tillhöra en viss ras eller liknande utan alla är välkomna oavsett hur hunden ser ut. Det är dock som så att hunden måste kunna bete sig bland andra hundar för att den ska kunna vara med och tävla.

Aggressiva hundar

Om man vet med sig att hunden är aggressiv mot andra hundar bör man hantera det problemet innan man börjar träna agility. Om hunden sliter sig måste man veta att det inte direkt springer och attackerar ett annat ekipage bara för att hunden är på dåligt humör. En hund som inte gillar andra hundar kan behöva förses med munkorg eller liknande om man ska befinna sig på en hundklubb eller liknande.

Hundar med skador

Om hunden är skadad av någon anledning kan det vara olämpligt att låta den träna och tävla. Det beror dock på vilken typ av skada hunden har. Om det är en skada som hunden inte lider av, till exempel att den är trebent eller liknande finns det ofta inte några hinder för hunden att delta. Det ska inte vara så att hundens skada riskerar att förvärras av tävlingen. Ibland kan det vara så att tävlingsledare eller domare kräver ett intyg från en veterinär som styrker att hunden kan delta i träningar och tävlingar.

En hund som har skadat sig under träning, uppvärmning eller liknande brukar ofta förbjudas att tävla den aktuella dagen. Det har bland annat att göra med djurrättsskäl och att hunden inte ska behöva lida. Om hunden är allvarligt skadad bör den istället transporteras direkt till en veterinär.

Löpande tikar

Om man har en tik som inte är kastrerad kommer den att löpa med jämna mellanrum. En del tikar löper oftare än andra. Det är ofta så att man inte får tävla eller träna agility om hunden löper. Det innebär att man kan gå miste om mycket träningstillfällen bara för att tiken löper. Om det är en avelshund kan man inte göra mycket åt saken. I annat fall är kastrering en bra lösning. Anledningen till att man inte får tävla med en löpande tik är för att hanhundarna lätt kan tappa koncentrationen och många gånger mår inte tiken heller så bra under sitt löp.

Att tävla i agility

tim 0 Comments

Agility är en fartfylld sport som ofta gillas av både hundar och ägare. Här kan man släppa loss och göra av med en hel del energi på banan. Det gäller dock att hunden är lydig och lyssnar på sin förare. När man tävlar i agility kan man antingen tävla i hoppklass eller agilityklass. De skiljer sig åt på så sätt att man i hoppklassen ha olika hopphinder med mera. I agilityklassen har man även A-hinder, vippbräda och balansbom. De saknas i hoppklassen.

Hur går en tävlingsdag till?

En tävlingsdag kan vara lång. Om man har flera hundar som ska tävla i olika klasser måste man vara beredd på att tävlingen tar i stort sett hela dagen i anspråk. Det tillkommer också prisutdelning med mera.

Om man är på en agilitytävling inomhus är klimatet ofta bra. Man kan finna bänkar och stolar att sitta på och så finns det vatten till hunden. Under sommaren förekommer det ofta att agilitytävlingar sker utomhus. Då har många tävlande med sig tält, stolar, vattenskålar, hundfoder och annat för att skydda mot sol, värme och eventuellt regn. Precis som en människa kan också en hund få värmeslag. På 1177 kan du läsa mer om hur du bör reagera om värmeslag drabbar en människa. I stort sett samma råd gäller när det är en hund som drabbas. Att ha vatten till hands under varma dagar när hunden tävlar är alltså en riktigt stor fördel. Då kan man snabbt få ner både sin egen och hundens kroppstemperatur om så skulle behövas.

Oavsett hur resultatet efter tävlingen ser ut gäller det att inte vara sur på sin hund. Det viktigaste är ju trots allt att ha roligt tillsammans med sin hund. Det är bara att träna mer till nästa gång.