Results for category "Träna agility"

Skaderisker under träningen

tim 0 Comments

Precis som när det gäller människor kan också hundar skadas. Skadorna kan vara allt från ett litet sår till något av det mer allvarliga slaget. När man tränar agility finns det en del skaderisker precis som inom annan hundsport. Som hundägare är det viktigt att veta hur man förebygger skador och vad man gör om hunden trots allt skulle råka ut för något.

När krävs veterinärvård?

Hos Jordbruksverket kan du läsa mer om vilka regler som gäller för att ha hund. Där står det bland annat att hunden ska få vård av en veterinär när det så krävs. Men det är inte alltid så lätt att veta om och när vård behövs. Om hunden är klart smärtpåverkad eller om skadan ter sig allvarlig, eller inte går över på någon dag är det alltid bra att kontakta en veterinär för att rådfråga. Överlag kan det vara att alltid ringa eller använda en app i telefonen för att få reda på lite mer om skadorna och om hunden behöver akut vård eller inte.

Vilka skaderisker finns?

När hunden springer snabbt finns det alltid en risk för att den snubblar, trampar snett eller ramlar av andra anledningar. Inom agility kan hundens förare också råka snubbla över hunden. Det här är såklart inte helt enkelt att förebygga. Om hunden är ordentligt uppvärmd är dock risken mindre att den trampar fel och som hundförare är det alltid klokt att titta sig omkring under tiden man springer.

När det gäller hinder med lite höjd finns det alltid en risk att hunden trampar bredvid eller att den tappar greppet trots halkskydden på hindren. Om hunden är ovan är risken större och då kan det vara klokt att gå bredvid och kanske till och med hålla i hunden de första gångerna tills den lär sig att hålla balansen.

Första hjälpen för hunden

Det är alltid bra att ha ett litet första hjälpen kit med sig när man tränar agility. På så sätt kan man tvätta och lägga om eventuella sår. Man bör också ha med sig material så att man kan också spjäla hundens ben vid behov. Dessutom finns det ofta plåster och förband som kan vara bra att ha om man som hundägare skulle råka skada sig på något. Är man på en tävling finns det ofta sårvårdsutrustning och liknande på plats men för att veta exakt vad som finns kan det vara bra att ta med egen utrustning.

Viktigt att tänka på under träningen

tim 0 Comments

När man ska träna sin hund, antingen för att bli duktig på hobbynivå, eller för att så småningom bli en riktig tävlingshund finns det en hel del saker att tänka på inte bara gällande hur träningen genomförs.

Ingen överansträngning

Det är viktigt att se till att hunden inte överanstränger sig när man tränar. Ibland kan det vara klokt att låta hunden röra sig lite på egen hand och man får inte glömma att ge hunden ett par vilodagar så att dess muskler hinner återhämta sig. Vid hård träning får man inte heller glömma bort att anpassa hundens kost efter hur mycket den rör sig. En hund som rör sig mer behöver äta mer och det är också viktigt att se till att hunden dricker ordentligt. En idé är att skaffa en vattenfontän eftersom att det kan locka hunden att dricka mer. Man kan också lösa upp lite buljong i vattnet för godare smak.

Hunden ska inte bli rädd

Det är viktigt att hunden inte blir rädd när man tränar. Om man märker att hunden är osäker är det bättre att ta ett steg eller två tillbaka för att komma till en punkt där hunden åter känner sig trygg. Träningen kan många gånger behöva gå till på det här sättet. Många hundar blir rädda om de river ett hinder, eller om de snubblar under träningen. Det kan kännas som att träningen avstannar och om man inte får ordning på problemen på egen hand kan det vara till hjälp att be en mer erfaren tränare om hjälp. Kanske är det så att hunden behöver en mer erfaren hund att springa efter för att känna sig trygg till en början.

Träna på säker plats

En sak som är viktig under träningen är att den sker på en plats där hunden kan känna sig säker, och där den verkligen också är säker. En osäker hund som dras iväg till en plats där den aldrig varit på kan snabbt bli än mer otrygg. Varje år kan man i tidningar som Expressen läsa om hundar som skadats i trafiken när de rymt under träning.

Förtroendestärkande övningar

Det är viktigt att man alltid ser till att stärka förtroendet mellan sig och sin hund när man ska tävla i agility. Det finns flera olika övningar att använda sig av. Många av dem innefattar inte hinder i någon form och det kan vara bra att blanda den här sortens övningar med hoppövningar och balansträning. På så sätt får hunden en mer varierad träning.

Hur går träningen till?

tim 0 Comments

Man kan börja träna hunden redan när den är ung. Man måste tänka på att den unga hunden lätt kan skada sig och att den kan bli överansträngd. Det är dock alltid bra att vänja hunden vid att vara lös och vid att befinna sig kring agilityhinder. Då går den fortsatta träningen ofta betydligt enklare.

Hur börjar man träna?

Om man vill börja träna agility kan det vara klokt att börja med att låta hunden kliva över pinnar på marken, över ens egna ben när man sitter ner och så vidare. Man kan också gå slalom mellan stenar, lära hunden gå genom trånga utrymmen och liknande. Det är viktigt att man inte går allt för fort fram. Då kan hunden bli rädd och inte vilja fortsätta med träningen.

Lära hunden hoppa hinder

Ibland kan hunden tycka att det är lite läskigt att hoppa. Det är då klokt att börja träna på en låg höjd. Inte förrän hunden känner sig helt trygg kan man höja hindret och då höjer man lite i taget. Det kan räcka med någon centimeter. När det gäller långa hopp är det viktigt att hunden känner sig trygg med hoppet. Om hunden misslyckas ska det inte göra ont att slå i. Till en början kan det vara klokt att ha mjuka madrasser eller annat som hunden får hoppa över. Om hunden försöker krypa igenom hindret istället för att hoppa över det kan man se till att hindret är lite tätare i sin utformning. Det kan handla om att man gör hindret till en liten mur av pappkartonger istället.

Träna på läskiga saker

Det är också viktigt att man tränar på sådant som hunden tycker är lite läskigt. Det gäller till exempel tunnlar och annat. Det kommer troligen inte att gå så bra på tävlingen om man kommer dit och hunden sedan är rädd. Att besöka ett par tävlingar innan hunden själv ska tävla kan vara en bra idé. Då får hunden möjlighet att se hur det går till och även man själv som förare ser hur tävlingsdagen ser ut. Då kan man minska ner en hel del stress när tävlingsdagen väl kommer.

Hundens koncentration

Det är också bra att träna upp hundens koncentration. Det kan till exempel handla om att du låter en vän gå förbi med sin hund när ni tränar. Hunden ska då klara av att behålla sin uppmärksamhet på dig. Även olika ljud, bilar med mera kan ha en lite störande effekt och ju mer man tränar desto bättre kan hunden vanligen koncentrera sig på tävlingsplatsen. Det kan vara en sådan sak som gör att hunden klarar av att få ett bra tävlingsresultat även om omgivningen inte är den bästa.

Var kan man träna agility?

tim 0 Comments

Det går att träna agility på flera olika platser och på flera olika sätt. Man behöver inte ha en stor hinderbana för att kunna träna utan man kan i princip träna var som helst. Det som kan vara bra att tänka på är att man inte släpper hunden lös hur som helst. Då kan den springa iväg och råka bli skadad. Det kan också vara så att hunden råkar skrämma eller skada någon annan om det är så att den är lös på en olämplig plats. Det kan sluta med anmälningar till polis och mycket annat. Om man vet att hunden har lite svårt att hålla fokus kan det vara klokt att träna med ett längre koppel på den. Då kan man trampa på linan om det är så att hunden rusar iväg på annat håll.

Träna i trädgården

Om man har en lite större trädgård kan man med fördel träna i den. Då behöver man inte ta sig någonstans för att kunna träna utan man kan göra det när tillfälle finns. Det är en stor fördel om trädgården är inhägnad med ett bra staket som gör att hunden inte kan ta sig ut. Vill man träna med hinder finns det relativt billiga och säkra sådana att köpa.

Hoppa naturliga hinder

I skogen finns det också bra naturliga hinder att hoppa över, balansera på eller gå runt. Dock kan man inte bortse från att de här hindren inte går att riva på samma sätt som ett tävlingshinder.

Kurser inom sporten

tim 0 Comments

Om man vill börja med agility kan man såklart träna en del med hunden på egen hand. Det finns en del hopphinder man kan bygga själv eller köpa färdiga. Det gäller bara att se till att hindren är säkra. Man bör ha koll på hundens fysik och träning. En ung eller otränad hund bör inte tränas för hårt. Då kan den få skador eller uppleva smärta och då blir det inte roligt att träna.

Kurser inom agility

Om man vill ha tillgång till riktiga agilityhinder och om man vill lära sig hur träningen egentligen går till bör man gå med i en kennelklubb eller annan hundförening som har hinder. Där finns utbildade tränare som både kan hjälpa till med inlärning av helt gröna hundar men också hjälpa till med att komma till rätta med olika problem. En del hundar är till exempel rädda för att gå igenom tunnlar och det kan vara svårt att träna bort på egen hand. Det finns kurser både för vuxna personer och för ungdomar. Många gånger delas kurserna inte upp efter ålder på hundägarna utan efter hundarnas erfarenhet. En sådan uppdelning ger också hundägaren en hel del nya erfarenheter och sociala kontakter.