Diskvalificering

Det finns flera saker som gör att ett ekipage kan bli uteslutet på agilitybanan. Det handlar antingen om att hunden eller föraren begår ett regelbrott eller misslyckas med att ta sig igenom banan. Ekipaget diskvalificeras också om hunden eller föraren har ett oacceptabelt beteende. Det kan vara att en av parterna visar aggressivitet eller helt enkelt inte passar på tävlingsbanan.

Regelbrott som leder till diskvalificering

Om det är så att hunden hoppar ett eller flera hinder åt fel håll, eller om hunden tar hindren i fel ordning blir man diskvalificerad. Samma sak gäller om hunden gör sina behov inne på banan eller om hunden lämnar banan och inte kommer tillbaka inom en viss tid. Ibland kan hunden bli så till sig att den smiter in på tävlingsbanan innan ekipaget ska tävla eller innan startsignal givits. Hunden kan också efter att mållinjen passerats smita tillbaka in på banan. Vid båda tillfällena diskvalificeras ekipaget, även om den tidigare rundan gått bra. Hunden stryks då från resultatlistan.

Om föraren behöver ta tag i sin hund för att visa den ett hinder eller för att tillrättavisa den är också diskvalificering ett faktum inom agility med hund. Att bara råka peta på hunden bestraffas dock bara med fem fel.