Vad är agility?

Agility är en hundsport som varit populär både i Sverige och i andra länder under flera års tid. Det handlar om att man ska ta sig igenom en hinderbana tillsammans med sin hund. Det är hunden som ska ta sig över hindren medan dess förare springer bredvid för att guida hunden rätt på banan.

Vad krävs av hunden?

Hunden måste vara lydig och känna förtroende för sin förare, annars kommer tävlingsresultatet inte att bli speciellt bra. Det krävs också att hunden kan springa, hoppa och balansera på ett tillfredsställande sätt.

Olika tävlingsnivåer

Inom agility börjar man alltid tävla i klass ett. Man kan sedan ta sig till klass tre om man blivit riktigt duktig på banan. När man tävlar i agility förekommer också öppna klasser. Det är dock inte en officiell klass. I den öppna klassen får alla som vill delta, oavsett vilken klass eller storleksnivå hunden annars deltar i. Här tävlar alla på samma bana oavsett hund.

Det är bara på de officiella tävlingarna som hunden kan få diplom och så kallade pinnar som gör att man kan ta sig högre upp i klasserna. Genom att delta i sådana på en högre nivå kan man också kvalificera sig för tävlingar till SM.

Att tävla i högre klass

När ett ekipage har tävlat framgångsrikt i flera tävlingar på en nivå kan man tävla i högre klass. När man får ett bra resultat får man en så kallad pinne. Det krävs tre pinnar för att gå från klass ett till två, och sedan tre pinnar till för att gå från klass två till tre. Man behöver samla pinnar även i den tredje och högsta klassen men där handlar det istället om så kallade SM-pinnar. Om hunden har fått ett så bra resultat att den kvalificerat sig för SM får man en pinne.

Hundar som tävlar i klass ett eller två kan också få agilitydiplom. Det får de när hunden har samlat minst fem pinnar. Alla hundar kan få den här typen av diplom och det krävs inte att hunden är av någon särskild ras.

Även i den tredje klassen kan hunden få certifikat. De delas ut när hunden gör bra ifrån sig på banan. För att hunden ska kunna bli en champion krävs det att den får tre certifikat.

Äldre hundar

När det gäller agility får hundarna tävla så länge de inte mår dåligt av det. När hunden har fyllt åtta år kan den dock flyttas ner en svårighetsgrad eller klass även om det är så att hunden egentligen tävlar i de högre klasserna. Man kan också få hunden mätt på nytt för att den ska få tävla på lite lägre hinder. Om hunden råkat ut för någon skada och blivit lite lägre kan det vara ett bra alternativ.