Olika klasser inom sporten

Inom agility tävlar man i flera olika klasser. Man delar för det första in hundarna efter storlek. Det finns fem olika storleksklasser i Sverige. Dessutom är alla tävlingar indelade i klass ett, två och tre beroende på svårighetsgrad.

Storleksklasser

Tävlingarna är indelade efter hundens storlek för att maxtiderna för banan ska vara rättvisa. Olika stora hundar springer olika snabbt. Dessutom är hopphindren olika höga beroende på hur stor den tävlande hunden är.

Den minsta klassen heter extra small och är för hundar som har en mankhöjd på mindre än 28 cm. Hundar under 35 cm tävlar i klassen small. För riktigt stora hundar, som har en mankhöjd på mer än 43 cm men mindre än 50 cm finns klassen large. Det finns också en klass som heter extra large som är för alla hundar som har en mankhöjd på mer än 43 cm.

Mäta hunden

När du ska ta reda på din hunds mankhöjd mäter du den från marken upp till mankens högsta punkt. Om du bara tränar lite på skoj och inte har som avsikt att tävla kan du mäta hunden ungefärligt för att se hur stora hindren bör vara.