Results for category "Träna agility"

Hur går träningen till?

tim 0 Comments

Man kan börja träna hunden redan när den är ung. Man måste tänka på att den unga hunden lätt kan skada sig och att den kan bli överansträngd. Det är dock alltid bra att vänja hunden vid att vara lös och vid att befinna sig kring agilityhinder. Då går den fortsatta träningen ofta betydligt enklare.

Hur börjar man träna?

Om man vill börja träna agility kan det vara klokt att börja med att låta hunden kliva över pinnar på marken, över ens egna ben när man sitter ner och så vidare. Man kan också gå slalom mellan stenar, lära hunden gå genom trånga utrymmen och liknande. Det är viktigt att man inte går allt för fort fram. Då kan hunden bli rädd och inte vilja fortsätta med träningen.

Lära hunden hoppa hinder

Ibland kan hunden tycka att det är lite läskigt att hoppa. Det är då klokt att börja träna på en låg höjd. Inte förrän hunden känner sig helt trygg kan man höja hindret och då höjer man lite i taget. Det kan räcka med någon centimeter. När det gäller långa hopp är det viktigt att hunden känner sig trygg med hoppet. Om hunden misslyckas ska det inte göra ont att slå i. Till en början kan det vara klokt att ha mjuka madrasser eller annat som hunden får hoppa över. Om hunden försöker krypa igenom hindret istället för att hoppa över det kan man se till att hindret är lite tätare i sin utformning. Det kan handla om att man gör hindret till en liten mur av pappkartonger istället.

Träna på läskiga saker

Det är också viktigt att man tränar på sådant som hunden tycker är lite läskigt. Det gäller till exempel tunnlar och annat. Det kommer troligen inte att gå så bra på tävlingen om man kommer dit och hunden sedan är rädd. Att besöka ett par tävlingar innan hunden själv ska tävla kan vara en bra idé. Då får hunden möjlighet att se hur det går till och även man själv som förare ser hur tävlingsdagen ser ut. Då kan man minska ner en hel del stress när tävlingsdagen väl kommer.

Hundens koncentration

Det är också bra att träna upp hundens koncentration. Det kan till exempel handla om att du låter en vän gå förbi med sin hund när ni tränar. Hunden ska då klara av att behålla sin uppmärksamhet på dig. Även olika ljud, bilar med mera kan ha en lite störande effekt och ju mer man tränar desto bättre kan hunden vanligen koncentrera sig på tävlingsplatsen. Det kan vara en sådan sak som gör att hunden klarar av att få ett bra tävlingsresultat även om omgivningen inte är den bästa.

Var kan man träna agility?

tim 0 Comments

Det går att träna agility på flera olika platser och på flera olika sätt. Man behöver inte ha en stor hinderbana för att kunna träna utan man kan i princip träna var som helst. Det som kan vara bra att tänka på är att man inte släpper hunden lös hur som helst. Då kan den springa iväg och råka bli skadad. Det kan också vara så att hunden råkar skrämma eller skada någon annan om det är så att den är lös på en olämplig plats. Det kan sluta med anmälningar till polis och mycket annat. Om man vet att hunden har lite svårt att hålla fokus kan det vara klokt att träna med ett längre koppel på den. Då kan man trampa på linan om det är så att hunden rusar iväg på annat håll.

Träna i trädgården

Om man har en lite större trädgård kan man med fördel träna i den. Då behöver man inte ta sig någonstans för att kunna träna utan man kan göra det när tillfälle finns. Det är en stor fördel om trädgården är inhägnad med ett bra staket som gör att hunden inte kan ta sig ut. Vill man träna med hinder finns det relativt billiga och säkra sådana att köpa.

Hoppa naturliga hinder

I skogen finns det också bra naturliga hinder att hoppa över, balansera på eller gå runt. Dock kan man inte bortse från att de här hindren inte går att riva på samma sätt som ett tävlingshinder.

Kurser inom sporten

tim 0 Comments

Om man vill börja med agility kan man såklart träna en del med hunden på egen hand. Det finns en del hopphinder man kan bygga själv eller köpa färdiga. Det gäller bara att se till att hindren är säkra. Man bör ha koll på hundens fysik och träning. En ung eller otränad hund bör inte tränas för hårt. Då kan den få skador eller uppleva smärta och då blir det inte roligt att träna.

Kurser inom agility

Om man vill ha tillgång till riktiga agilityhinder och om man vill lära sig hur träningen egentligen går till bör man gå med i en kennelklubb eller annan hundförening som har hinder. Där finns utbildade tränare som både kan hjälpa till med inlärning av helt gröna hundar men också hjälpa till med att komma till rätta med olika problem. En del hundar är till exempel rädda för att gå igenom tunnlar och det kan vara svårt att träna bort på egen hand. Det finns kurser både för vuxna personer och för ungdomar. Många gånger delas kurserna inte upp efter ålder på hundägarna utan efter hundarnas erfarenhet. En sådan uppdelning ger också hundägaren en hel del nya erfarenheter och sociala kontakter.